terug | over Lia | over het werk | overige activiteiten

 

 

Over Lia | about Lia

Lia van Vugt is in 1945 geboren op Goeree Overflakkee. Na het gymnasium in Roosendaal volgde ze de opleiding Monumentale Vormgeving aan de academie 'Artibus' in Utrecht. Hier waren vooral de lessen in het atelier van de beeldhouwer Jan van Luyn belangrijk. Van 1976 tot 1978 volgde Van Vugt de beeldhouwopleiding aan de Jan van Eyck-academie in Maastricht, destijds het enige postacademiale instituut in Nederland. In 1977 ontving Van Vugt een stipendium van het Italiaans Cultureel Instituut voor een vervolgstudie aan de Brera Academie in Milaan.

De beelden van Lia van Vugt zijn niet primair vanuit de natuur gedacht, het zijn zelfstandige objecten die hun eigen regels volgen. De belangrijkste regel is dat het beeld van alle kanten bekeken kan worden, van onderen, van boven, van opzij. Het gaat erom hoe het beeld ingrijpt in de ruimte eromheen. Van Vugt streeft naar een zekere 'abstractie'. Dit is een gevolg van haar streven om een autonoom beeld te creëren, een beeld dat onafhankelijk is van een voorgeschreven context en dat zichzelf als referentie heeft.

Een goed beeld ontstaat langzaam. Er is oneindig veel tijd en een monomane aandacht voor nodig. Hier iets wegnemen, daar iets toevoegen, het is een kwestie van millimeters. Het handmatige proces is een vorm van meditatie, van met jezelf praten zonder exact te weten wat je aan het zeggen bent. "Het beeld is goed," zegt Van Vugt, "wanneer de ogen er overheen kunnen dwalen en steeds nieuwe dingen ontdekken." Lia van Vugt heeft een bewonderenswaardige en zeldzame beheersing van het beeldhouwersambacht. Ze beoefent zowel het modelleren als het hakken. Zij werkt in hout, steen, brons en glas.

About Lia

Lia van Vugt was born on Goeree Overflakkee (the Netherlands) in 1945. After completing her secondary education in Roosendaal, she went on to study Monumental Design at the 'Artibus' Academy in Utrecht. Here she was particularly inspired by the classes given in the studio of sculptor Jan van Luyn. Between 1976 and 1978 Lia van Vugt studied sculpture at the Jan van Eyck Academy in Maastricht, the only post-graduate institute in the Netherlands at the time. In 1977 she received a grant from the Italian Cultural Institute to continue her studies at the Brera Academy in Milan.

Lia van Vugt’s sculptures are not primarily based on nature; they are independent objects following their own rules. The main rule is that the sculpture must be viewed from all sides: from below, from above, from the side. The essence of her work is how it impinges on the surrounding space. Lia van Vugt strives to achieve a certain 'abstraction'. This follows on from her desire to create an autonomous sculpture, a sculpture which is independent from a prescribed context and which only refers to itself.

A good sculpture develops gradually. The process requires a great deal of time and a monomaniacal focus. Take something away here, add something there: it is a question of millimetres. The manual process is a form of meditation, of talking to yourself without knowing exactly what you are saying. "The sculpture is good," says Lia van Vugt, "when your eye can skim over it and still discover new things." Lia has an amazingly rare gift for sculpture. She is skilled in modelling and hewing. She works in wood, stone, bronze and glass.